+ فروش ریست پرینترها ی جدید سامسونگ سری ProXpress با ورژن های جدید
فروش ریست پرینترها ی جدید سامسونگ سری ProXpress با ورژن های جدید 2017 فروش ریست پرینترها ی سامسونگ سری SCX-CLP و تمامی مدل ها با ورژن های جدید برای خرید روی قیمت ها کلیک نمایید فروش پنل ریست آنلاین سامسونگ برای همکاران محترم با قیمت مناسب با این شارژ اکانت خود می توانید در هر ساعت برنامه ریست پرینتر خود را آماده کنید ========================================================================================================================================= SL-M3370FD, SL-M3375FD, SL-M3375HD, SL-M3870FD SL-M3870FW, SL-M3875FD, SL-M3875FW, SL-M3875HD, SL-M4070FR, SL-M4072FD, SL-M4075FR, SL-M4075HR با ورژن های جدید V4.00.01.32, V4.00.01.32, V4.00.02.07 , V4.00.02.09 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL—M3320ND, SL-M3325ND, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3825D, SL-M3825DW, SL-M3825ND, SL-M4020ND, SL-M4025ND با ورژن های جدید V4.00.02.31 , V4.00.02.34 , V4.00.02.35, V4.00.02.07 , V4.00.02.09 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL — M2670FN, SL-M2675F, SL-M2675FN, SL-M2675HN, SL-M2870FD, SL-M2870FW, SL-M2875FD, SL-M2875FW SL — M2875DW, SL-M2875ND با ورژن های جدید V4.00.01.34 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL—M2880FW, SL-M2885FW با ورژن های جدید V3.00.01.06, V3.00.01.10 , V3.00.01.13 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL —M2830DW, SL-M2835DW V3.00.01.04, V3.00.01.06, V3.00.01.10 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL-M2070, SL-M2070W, SL-M2070F, SL-M2070FW با ورژن های جدید V3.00.01.22, V3.00.01.24, V3.00.01.26, V3.00.01.29 قیمت 65/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCX-4655FN با ورژن های جدید V3.00.01.22, V3.00.01.24 قیمت 65/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SCX-4650N با ورژن های جدید V3.00.01.22, V3.00.01.24, V3.00.01.28 قیمت 65/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SL — M3320ND, SL-M3325ND, SL-M3820D, SL-M3825D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3825ND, SL-M4020ND, SL-M4025ND با ورژن های جدید V4.00.01.35 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLP—680ND, CLP-680DW با ورژن های جدید V4.00.01.31, V4.00.01.47 قیمت 70/000 تومان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Xerox Phaser 4600N, 4620DN با ورژن های جدید V 35.003.00.003 MCB 2.50.03.03 V 35.004.03.000 MCB 2.50.04.03 V 35.004.21.000 MCB 2.50.04.21 V 35.004.45.000 MCB 2.50.04.45 قیمت 70/000 تومان


دوشنبه 14 تیر 1395

عنوان آخرین یادداشتها